David Superata

Bachelor's thesis

Sociální reklama zaměřená na bezpečnost silničního provozu

The Social Advertising Focused on Road Safety
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální reklamy zaměřené na bezpečnosti silničního provozu. Teoretická východiska objasňují základní pojmy sociální reklamy a následně vymezují prostředí bezpečnosti silničního provozu a sociální reklamy. Ve výzkumné části provedl autor práce kvalitativní výzkum metodou focus group. Respondenti hodnotili vybrané televizní spoty z oblasti bezpečnosti silničního …more
Abstract:
This thesis describes the social advertising focused on the road safety. Theoretical bases explain the basic concepts of social advertising and subsequently define the road safety. Author of the thesis organised qualitative focus group research in which respondents revealed their views on selected road safety TV advertising as well advertising appeals and motive of fear. Finally, respondents suggested …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Superata, David. Sociální reklama zaměřená na bezpečnost silničního provozu. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe