David Superata

Bachelor's thesis

Sociální reklama zaměřená na bezpečnost silničního provozu

The Social Advertising Focused on Road Safety
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální reklamy zaměřené na bezpečnosti silničního provozu. Teoretická východiska objasňují základní pojmy sociální reklamy a následně vymezují prostředí bezpečnosti silničního provozu a sociální reklamy. Ve výzkumné části provedl autor práce kvalitativní výzkum metodou focus group. Respondenti hodnotili vybrané televizní spoty z oblasti bezpečnosti silničního …viac
Abstract:
This thesis describes the social advertising focused on the road safety. Theoretical bases explain the basic concepts of social advertising and subsequently define the road safety. Author of the thesis organised qualitative focus group research in which respondents revealed their views on selected road safety TV advertising as well advertising appeals and motive of fear. Finally, respondents suggested …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zverejniť od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Superata, David. Sociální reklama zaměřená na bezpečnost silničního provozu. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe