Bc. Martina Kolářová, DiS.

Master's thesis

Integrovaný regionální operační program a jeho využití pro podporu podnikání v periferiích ČR

Integrated regional operational program and its use to support business in the periphery of the Czech Republic
Anotácia:
Integrovaný regionální operační program (IROP) je jedním z operačních programů, prostřednictvím kterých se v Česku rozdělují finanční prostředky poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem diplomové práce bylo popsat možnosti využití IROP pro podporu podnikání ve vybraných periferiích ČR. Zaměřila jsem se na charakteristiku podnikatelského prostředí …viac
Abstract:
The Integrated Regional Operational Program (IROP) is one of the operational programs through which the funds provided in the Czech Republic are distributed from European funds, specifically from the European Regional Development Fund (ERDF). The aim of the thesis was to describe the possibilities of using IROP for business support in selected peripheries of the Czech Republic. I have focused on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2023
  • Vedúci: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní