Ing. Andrej Kováč

Bakalářská práce

Ochrana vkladov v SR

Deposit protection in the Slovak republic
Abstract:
The objective of my bachelor’s work is to analyze nature of a deposit protection institute for the banking sector in the Slovak republic. I deal with questions in the area of regulation, control and protection, which the state executes over the deposits of bank customers. Further, there is analyzed nature of a deposit protection in the banking sector and its contribution for public. The idea of deposit …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať podstatu inštitútu ochrany vkladov bankového sektora v Slovenskej republike. Približujeme otázky v oblasti regulácie, dohľadu a ochrany, ktoré vykonáva štát nad vkladmi klientov bánk. Ďalej rozoberáme podstatu ochrany vkladov v bankovom sektore a jej prínos pre verejnosť. Myšlienka ochrany vkladov bola už od vzniku Slovenskej republiky ako samostatného štátu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Alena Babišová
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK