Bc. Zdenka Bucňáková

Master's thesis

Sociálně pedagogické aspekty práce pedagoga volného času

Socio-pedagogical Aspects of Work of Leisure Time Educators
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sociálně pedagogickými aspekty práce pedagoga volného času. Teoretická část, členěna do tří hlavních kapitol, pojednává o významu volného času a o možnostech jeho trávení, soustředí se zejména na děti a mládež. Edukace jedinců ve volném čase má svá specifika a o nich nás blíže informuje vědní obor zvaný pedagogika volného času. Převážná část práce pak popisuje profesi, bez …more
Abstract:
This Diploma thesis deals with Socio-pedagogical Aspects of the Work of Leisure Time Educators. Theoretical part of the thesis, which is divided into free main chapters, deals with some importance of leisure time and leisure, especially in children and youth. Educati-on of individuals in their free time is specific. Branch of science called Pedagogy of free time gives us any piece of information about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bucňáková, Zdenka. Sociálně pedagogické aspekty práce pedagoga volného času. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe