Sandra KOVALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Hudební schopnosti dětí předškolního věku v MŠ a ZUŠ

Music abilities of pre-school children at kindergartens and art schools
Anotace:
Práce s názvem "Hudební schopnosti dětí v předškolním věku v MŠ a ZUŠ" je rozdělena do dvou částí. V teoretické části popisujeme vývoj dítěte z hlediska vývojové psychologie, zabýváme se hudebním vývojem dítěte v předškolním věku a vývojem jeho hudebních schopností. Zaměřujeme se také na klasifikaci a diagnostiku hudebních schopností a pohlížíme též na hudební činnosti v rámci hudební výchovy v předškolních …více
Abstract:
My thesis with the title "Music skills of children at pre-school age in kindergartens and art schools" consists of two parts. In the theoretical part we describe a child development in terms of development psychology, we deal with music development of children at pre-school age and development of their music skills. We also focus on classification and diagnosis of music skills and look into music activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVALÍKOVÁ, Sandra. Hudební schopnosti dětí předškolního věku v MŠ a ZUŠ. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta