Mgr. Adéla RECMANOVÁ

Doctoral thesis

Informační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami

Information and Communication Technologies in Interventions of Social Work with Vulnerable Children and Their Families
Abstract:
Disertační práce je věnována tématu informačních a komunikačních technologií v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Předkládá výsledky jednoho z prvních českých výzkumů dané oblasti, jehož cílem bylo zjistit a popsat, jak ICT podle sociálních pracovníků ovlivňují podobu intervencí sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Za tímto účelem byla hledána odpověď …more
Abstract:
This dissertation is devoted to the topic of information and communication technologies in the interventions of social work with vulnerable children and their families. It presents the results of one of the first Czech researches in this field. The aim was to find out and describe how, according to social workers, ICT affects the form of social work interventions with vulnerable children and their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 9. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RECMANOVÁ, Adéla. Informační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií