Michaela Šrámková

Diplomová práce

Výuka angličtiny jako cizího jazyka u dětí s dyslexií na 2. stupni ZŠ

Teaching English as a Foreign Language to Learners with Dyslexia at Lower Secondary Schools
Abstract:
This diploma thesis analyses children with a specific learning disorder, namely dyslexia, during English lessons at lower secondary schools. This paper aims to monitor English teachers' teaching strategies, techniques and approaches at some specific elementary schools and ascertain what benefits these children by consolidating some specific grammar structures based on the research. This thesis provides …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou práce s dětmi se specifickou poruchou učení, konkrétně s dyslexií, ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Cílem práce je zmapovat práci vyučujících na vybraných základních školách a na základě výzkumu zjistit, co dětem s touto specifickou poruchou pomáhá při upevňování konkrétních gramatických jevů. Součástí práce bude studium odborné literatury …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Peldová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šrámková, Michaela. Výuka angličtiny jako cizího jazyka u dětí s dyslexií na 2. stupni ZŠ. Liberec, 2022. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická