Bc. Denisa Havelková

Bachelor's thesis

Adaptace a její poruchy, princip vyšetření

Adaptation, its pathology and measurement
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku adaptace oka na tmu a na světlo, její poruchy a principy vyšetřování. Kvůli lepšímu pochopení adaptace oka je v první kapitole stručně popsána anatomie sítnice a biochemie vidění. Další část je věnována samotné adaptaci a onemocněním, která souvisí s poruchami adaptace. V závěru bakalářské práce jsou popsány možnosti vyšetřování adaptace a praktické využití …viac
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the issue of eye adaptation to darkness and light, its disorders and principles of examination. The first chapter of this thesis briefly describes the anatomy of the retina and biochemistry of vision, in order to better understanding of the adaptation of the eye. Another part of the thesis is devoted to the adaptation itself and the disease related to the adaptation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta