Bc. Silvie Velecká

Diplomová práce

Flucht als Leitmotiv in Martin Walsers Novelle „Ein fliehendes Pferd“

Flight as the Main Motif in Martin Walser’s Short Novel „Ein fliehendes Pferd"
Abstract:
This diploma work deals with the short novel "Runaway horse", written by the west German author Martin Walser, and briefly with its next episode in Walser’s novel "Breakers". The main problem of these pieces is the question, how to become itself and at the same time stay a social human being in this contemporary west society. Walser figures this question on the basis of a negation of his characters …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá novelou západoněmeckého spisovatele Martina Walsera "Prchající kůň", v krátkosti pak jeho pokračováním ve Walserově románě "Příboj". Hlavním problémem těchto děl je otázka, jak se stát sám sebou a přitom zůstat společenským člověkem současné západní společnosti. Walser tuto otázku zobrazuje na základě negace jeho postav, což způsobuje jejich duševní rozpolcenost a následný …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura