Natálie PALOVÁ

Bachelor's thesis

Informovanost žen o poskytování péče komunitní porodní asistentkou v domácím prostředí

Women's Awareness of the Provision of Care by a Community Midwife in the Home Environment
Anotácia:
ABSTRAKT Úvod: Předložená bakalářská práce je věnována komunitní péče v porodní asistenci. Téma bylo specifikováno a práce je zaměřena na informovanost žen o poskytování péče porodní asistentkou v domácím prostředí. Teoretická část podrobně pojednává o profesi porodní asistentky (definice, vzdělávání, kompetence) a komunitní péči (definice, historický vývoj a současnost v České republice a některých …viac
Abstract:
SUMMARY Introduction: The presented bachelor's thesis is devoted to community care in midwifery. The topic was specified and the work focuses on women's awareness of the care provided by a midwife in a home enviroment. The theoretical part elaborates in detail on the profession of the midwife (definition, education, competencies) and community care (definition, historical development, and current state …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2024
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kamila Bitalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALOVÁ, Natálie. Informovanost žen o poskytování péče komunitní porodní asistentkou v domácím prostředí. Ústí nad Labem, 2024. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwife