Bc. Jana Pečená

Bakalářská práce

Autismus

Autism
Anotace:
Bakalářská práce se zbývala problematikou autismu. Vycházela z předpokladů, že většina dětí je vzdělávána formou strukturovaného učení a že u většiny dětí s autismem a mentální retardací je k rozvoji komunikace využívána metoda s využitím obrázků VOKS. Cílem bylo zmapovat efektivní způsoby práce s dětmi s poruchou autistického spektra a s mentální retardací. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo …více
Abstract:
This bachelor's thesis dealt with the issue of autism. It worked on the assumption that the most of children are educated through structured teaching and most of children with autism and mental retardation is used PECS - method using images. The aim was to explore effective ways of working with children with autism spectrum disorder and mental retardation. The work consisted of two main parts. It was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pečená, Jana. Autismus. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN