BcA. Paulína Mazíková

Bakalářská práce

Srovnání postavení dramatické výchovy na základních školách v České a Slovenské republice

Comparison of development of the position of drama education in primaryschool in Slovakia and Czech republic
Abstract:
This thesis compares the role of drama education in the process of education in the Czech and Slovak Republics at primary and secondary level, art schools and in informal education by comparation of current legal standards in the Czech and Slovak Republics, statistics and avaiable information from the Ministry of Education. It compares the form of the education, qualifications of teachers and the overall …více
Abstract:
Práca sa zaoberá postavením dramatickej výchovy vo vzdelávaní na základných, stredných, základných umeleckých školách a v neformálnom vzdelávaní v Českej a Slovenskej republike porovnaním platných zákonných noriem v ČR a SR, štatistík a dostupných informácií ministerstiev školstva. Porovnáva formu výuky, kvalifikovanosť učiteľov a celkové postavenie dramatickej výchovy vo vzdelávaní v ČR a SR.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Silva Macková
  • Oponent: MgA. Miroslav Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/pyzol/