Ing. Eva Vernerová

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU a možnosti čerpání v období 2007 - 2013

Structural Funds EU and possibilities of utilization in period 2007 - 2013
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na strukturální fondy Evropské unie. Charakterizuje vývoj a základní pojmy jednotlivých strukturálních fondů, ukazuje možnosti získávání finančních prostředků pro rozmanité okruhy žadatelů a dále podrobněji popisuje postupy a metody při zpracování žádostí o grant.
Abstract:
This thesis is oriented on Structural Founds of The European Union. The thesis describes development and basic notions of individual structural founds,illustrates some possibilities of getting financial resources for variously rounds of applicants and in more detail describes procedures and methods while processing requests for grants.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Michaela Šlégrová
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní