Theses 

Nezaměstnanost v ekonomické teorii - aplikace na vybraný okres – Bc. Pavlína Ondráčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Ondráčková

Master's thesis

Nezaměstnanost v ekonomické teorii - aplikace na vybraný okres

Unemployment in the economic theory - application to selected district

Anotácia: Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Brno – venkov. V teoreticko – metodologické části práce jsou popsány teoretické poznatky, které se týkají problematiky trhu práce a nezaměstnanosti. Analytická část se poté soustředí na vývoj a popis současného stavu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na okres Brno – venkov. Poslední část je věnována návrhům řešení, které by pomohly snížit nezaměstnanost v daném okrese.

Abstract: The thesis deals with unemployment in the district Brno - country. The theoretical - methodological part describes the theoretical knowledge they have concerning the issue of labor market and unemployment. The analytical part is then focused on the developmenta description of the current unemployment situation in the South Moravian region, focusing on the district Brno - country. The last section is devoted to propose solutions that would help reduce unemployment in the district

Kľúčové slová: Nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, trh práce, úřad práce. Unemployment, rate of unemployment, labour market, labour office

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
  • Oponent: Ing. Leoš Hloušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 6. 2019 00:47, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz