Bc. Linda Kožušníková

Master's thesis

Volební programy českých politických stran: na cestě ke konvergenci?

The Election Programmes of Czech Political Parties: On the Way toward Convergence?
Abstract:
Tato diplomová práce se pokouší nalézt odpověď na otázku, zda docházelo ke sbližování volebních programů českých parlamentních stran z let 1998, 2002 a 2006. Cílem je odhalit, zda můžeme o tomto procesu mluvit jako o postupném a zda je možné identifikovat konkrétní oblasti, ve kterých bylo sblížení volebních programů nejvíce patrné. V teoretické části práce jsou krátce představeny diskuse autorů A …more
Abstract:
This thesis attempts to answer the question whether convergence of the election programs of Czech parliamentary parties in 1998, 2002 and 2006 appeared and discover whether in respect to election programs convergence we can speak of a gradual process. This aim is further expanded by identifying specific areas of election programs in which convergence was most substantial. First, theoretical discussions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií