David Antoš

Bachelor's thesis

Analýza procesu přijímání pracovníků v hotelech Hilton Prague a Mandarin Oriental Prague

The analysis of recruitment process in hotels Hilton Prague and Mandarin Oriental Prague
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá procesem přijímání pracovníků. Cílem práce je tento proces popsat a analyzovat jej v hotelech Hilton Prague a Mandarin Oriental. Na základě provedené analýzy jsem navrhl řešení pro zlepšení procesu přijímání pracovníků. Tyto návrhy a doporučení se týkají obou hotelů. Pro dosažení tohoto cíle jsem absolvoval interview v obou hotelech s osobami, které vykonávají nejvýšší funkci …more
Abstract:
This thesis examines the process of the recruitment. The aim of this work is to describe the process and analyze it in Hilton Prague hotel and Mandarin Oriental Prague hotel. Based on the analysis I have proposed solutions to improve the proces of recruitment. These proposals and recommendations concering both hotels. To achieve this goal, I attended interview at both hotels with persons who hold the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Barbora Koklarová
  • Reader: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze