Martina Klingerová

Bachelor's thesis

Sociální práce s klienty s duševním onemocněním

Social Work with Clients with Mental Illness
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou závažnosti duševních nemocí. Cílem je popsat roli sociální práce s takto nemocnými klienty. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Teoretická část s využitím odborné literatury popisuje otázku duševní nemoci, schizofrenie, systému péče s klienty s duševním onemocněním a vymezuje termín "klient v systému sociálních služeb". Empirická část pomocí polostrukturovaného …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with severity of mental illness. The aim is to describe the role of social work with such ill clients. The work consists of two key areas. The theoretical part using scholarly literature discusses the issue of mental illness, schizophrenia, the care system of people with mental illness and defines the term "client in the social services system". The empirical part using the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klingerová, Martina. Sociální práce s klienty s duševním onemocněním. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická