Martina Klingerová

Bakalářská práce

Sociální práce s klienty s duševním onemocněním

Social Work with Clients with Mental Illness
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou závažnosti duševních nemocí. Cílem je popsat roli sociální práce s takto nemocnými klienty. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Teoretická část s využitím odborné literatury popisuje otázku duševní nemoci, schizofrenie, systému péče s klienty s duševním onemocněním a vymezuje termín "klient v systému sociálních služeb". Empirická část pomocí polostrukturovaného …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with severity of mental illness. The aim is to describe the role of social work with such ill clients. The work consists of two key areas. The theoretical part using scholarly literature discusses the issue of mental illness, schizophrenia, the care system of people with mental illness and defines the term "client in the social services system". The empirical part using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klingerová, Martina. Sociální práce s klienty s duševním onemocněním. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče