Bc. Sabina HONKYŠOVÁ

Diplomová práce

Rizikové faktory mírné kognitivní poruchy

Risk factors for mild cognitive impairment
Anotace:
Populace celosvětově stárne, se stárnutím populace souvisí vyšší riziko demence. Demence postihuje asi 5 % populace ve věku 65 let. Mírná kognitivní porucha je přechodnou fází mezi kognitivními změnami u fyziologického stárnutí a časnou demencí. Amnestický typ mírné kognitivní poruchy je považován za předstupeň Alzheimerovy choroby. Riziko konverze je udáváno mezi 5 % až 20 % za rok. Podle současných …více
Abstract:
Population is aging globally, aging population is associated with a higher risk of dementia. Dementia affects probably 5 % of the population aged 65 years. Mild cognitive impairment is the transient phase between cognitive changes in physiological aging and early dementia. The amnestic type of mild cognitive impairment is considered a precursor of Alzheimer's disease. Conversion risk is between 5 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONKYŠOVÁ, Sabina. Rizikové faktory mírné kognitivní poruchy. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta