Bc. Kamila Rabiňáková

Diplomová práce

Proces organizačního učení v konkrétním firemním prostředí - případová studie

The Process of Organizational Learning in a Specific Business Environment – A Case Study
Anotace:
Práce pojednává o procesu organizačního učení v konkrétním firemním prostředí. Teoretická část vymezuje koncept organizačního učení, vysvětluje různé přístupy k předmětu zájmu a popisuje úrovně, ve kterých učení organizace probíhá. Součástí jsou teoretické koncepty, které se organizačnímu učení věnují. Následně je teoretický text věnován řízení znalostí, jejich definici a možnostem způsobů jejich řízení …více
Abstract:
This work deals with the process of organizational learning in a specific business environment. The work includes a theoretical framework including the definitions and concepts which are engaged in organizational learning. This includes the possible different approaches to the subject and describes the various levels of interest in which the organization is learning. A section is also dedicated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta