Bc. Kamila Rabiňáková

Master's thesis

Proces organizačního učení v konkrétním firemním prostředí - případová studie

The Process of Organizational Learning in a Specific Business Environment – A Case Study
Abstract:
Práce pojednává o procesu organizačního učení v konkrétním firemním prostředí. Teoretická část vymezuje koncept organizačního učení, vysvětluje různé přístupy k předmětu zájmu a popisuje úrovně, ve kterých učení organizace probíhá. Součástí jsou teoretické koncepty, které se organizačnímu učení věnují. Následně je teoretický text věnován řízení znalostí, jejich definici a možnostem způsobů jejich řízení …more
Abstract:
This work deals with the process of organizational learning in a specific business environment. The work includes a theoretical framework including the definitions and concepts which are engaged in organizational learning. This includes the possible different approaches to the subject and describes the various levels of interest in which the organization is learning. A section is also dedicated to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta