Kateřina FIKAROVÁ

Bakalářská práce

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v Ústí nad Labem

The unemployment rate of persons with disabilities in Ústí nad Labem
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností osob se zdravotním postižením a možnostmi uplatnění na trhu práce. V první části vymezuji pojmy související s celou problematikou OZP. Následně shrnuji současné právní předpisy upravující zaměstnávání OZP, formy sociální pomoci v podobě vyplácení sociálních dávek ze státních prostředků a poskytování dotací zaměstnavatelům na vytvoření pracovních míst pro handicapované …více
Abstract:
The bachelor thesis follows up the unemployment among people with disabilities and recapitulates their possibilities on the labor market. The first part defines the basic terms in the disability issues. In the following chapter I summarize the current legislation adjusting the employment of disabled persons, the type of social care from receiving of the social benefits, through grant policy to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIKAROVÁ, Kateřina. Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce