Bc. Jitka Majerová

Bachelor's thesis

Jazyk a styl internetových magazínů o módě

Language and style of internet magazines about fashion
Anotácia:
Tato stylisticky orientovaná bakalářská práce se zaměřuje především na zkoumání blogu jako specifického žánru internetové komunikace. Konkrétně se práce zabývá jazykem a stylem módního blogu. Cílem práce je popsat tuto oblast prostřednictvím analýzy textů na vybraných blozích a následně texty vyhodnotit po stránce jazykové a stylistické.
Abstract:
This bachelor thesis is stylistically oriented and focuses on a blog as a very specific genre of internet communication. The thesis is specifically aimed at the language and the style of a fashion blog.The purpose of the thesis is to describe this internet area through the analysis of articles published by selected blogs and also to evaluate the linguistic and stylistic level of fashion blogs in general …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature