Karol Mikolka

Bakalářská práce

Komparácia hypotekárnych úverov vybraných bánk v SR

The Comparation of Mortgage Loans of Selected Banks in Slovakia
Abstract:
The bachelor work deals with the comparison of the bank loans in the Slovak Republic and the orientation in the above-mentioned area. The first chapter brings the information about the development of the bank sector, the present state of the bank sector and the roles of the banks in the conditions of the Slovak Republic. The advantages of individual bank loans for the person are described in the second …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou hypotekárnych úverov v SR a zorientovaním v danej zložitosti. Prvá kapitola približuje doterajší vývoj bankovníctva, súčasný vývoj bankovníctva a úlohy banky v podmienkach SR. V druhej kapitole sa zameriame na konkrétne výhody jednotlivých úverov pre občana, ale aj riziká, ktoré jednotlivé strany s úvermi podstupujú. Metódou komparácie si detailne rozoberieme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management