Michael ŽÍDEK

Bachelor's thesis

Blender Game Engine a jeho aplikace

Blender Game Engine and its Applications \nl{}
Anotácia:
V této bakalářské práci je uveden popis programu Blender, jeho základní uživatelské prostředí a popis tvorby interaktivních aplikací s 3D obsahem. V praktické části je uveden popis základních nástrojů a funkcí použávaných při tvorbě interaktivních aplikací, které jsou použity v přiložené ukázce vytvořeré aplikace.
Abstract:
This thesis is a description of Blender, its basic user interface and a description of interactive applications with 3D content. In the practical section describes the basic tools and features used to create interactive applications that are used in the attached demo application.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zverejniť od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÍDEK, Michael. Blender Game Engine a jeho aplikace. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / odbor:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies