Michael ŽÍDEK

Bachelor's thesis

Blender Game Engine a jeho aplikace

Blender Game Engine and its Applications \nl{}
Abstract:
V této bakalářské práci je uveden popis programu Blender, jeho základní uživatelské prostředí a popis tvorby interaktivních aplikací s 3D obsahem. V praktické části je uveden popis základních nástrojů a funkcí použávaných při tvorbě interaktivních aplikací, které jsou použity v přiložené ukázce vytvořeré aplikace.
Abstract:
This thesis is a description of Blender, its basic user interface and a description of interactive applications with 3D content. In the practical section describes the basic tools and features used to create interactive applications that are used in the attached demo application.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2012
Accessible from:: 6. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽÍDEK, Michael. Blender Game Engine a jeho aplikace. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe