Karel Bernovský

Bakalářská práce

Biologická aktivita a syntéza inhibitorů STAT3

Biological activity and synthesis of STAT3 inhibitors
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na biologickou aktivitu a syntézu inhibitorů STAT3, který má významnou úlohu v regulaci buněčných pochodů. V teoretické části jsou popsány informace o signální kaskádě STAT3, dále je popsána jeho struktura včetně jeho domén, následuje biologická aktivita v organismu. Posléze je bakalářská práce zaměřena na rozdělení inhibitorů STAT3 a jejich syntézu.
 

Klíčová slova

STAT3 Tyr705 SH2 doména
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB12067

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Patrik Olekšák
  • Oponent: RNDr. Miroslav Psotka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 30. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové