Mgr. Marcela Havelková

Master's thesis

Právní úprava asistované reprodukce

Legal Regulation of the Assisted Reproduction
Abstract:
Práce se zabývá právní úpravou asistované reprodukce. Nejdříve je pojednáno o právních podmínkách vykonávání asistované reprodukce. Další část je věnována řešení statusových otázek narozeného dítěte, tedy určováním mateřství a otcovství. Samostatná kapitola je pak věnována institutu surogačního mateřství.
Abstract:
The Thesis occupies by legal regulation of the assisted reproduction. The first part, reffering to the legal conditions of practising assisted reproduction. The latter major topic, concerning the legal status of children conceived by in vitro fertilization or, in other words, the acknowledgement of maternity and paternity towards these children. There is also the individual chapter devoted to the surrogate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2009
  • Supervisor: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta