Mgr. Zuzana HANÁKOVÁ

Master's thesis

Komunikační strategie neziskové organizace Prázdninová škola Lipnice

Communication strategy of non-profit organization Vacation school Lipnice
Abstract:
Práce pojednává o neziskové organizaci Prázdninová škola Lipnice, která se zabývá zážitkovou pedagogikou formou kurzů pro veřejnost. Práce obsahuje stručné představení vzniku a historie společnosti, její předmět činnosti. Dále pak popis její corporate identity a analýzu segmentace trhu. V projektové části jsou zpracované výsledky dotazníků se zaměřením na motivaci účastníků a zdroje informací o organizaci …more
Abstract:
The objective for this master's thesis was to reach the comprehensive overview of communication strategy and organization functionality. This thesis includes innovative suggestions and improvements for partial communication strategy. This thesis dissertates about non-profit organization called "Prázdninová škola Lipnice" which is interested in experience pedagogy in the form of public open courses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2009
Accessible from:: 27. 4. 2009
Identifier: 7581

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Štěpán Prachař

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANÁKOVÁ, Zuzana. Komunikační strategie neziskové organizace Prázdninová škola Lipnice. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.