Lucie MÍTOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení dostupnosti služeb z pohledu obyvatel sociálně vyloučené lokality Předlice

Evaluation of the availability of the service from the point of view of the inhabitants of the socially excluded locality Předlice
Anotace:
Úvod práce je věnován teoretickému ukotvení témat jako sociální vyloučení, dimenze sociálního vyloučení a sociálně vyloučené lokality. Poté následuje charakteristika města Ústí nad Labem, sociálního vyloučení ve městě a jednotlivých vyloučených lokalit, které se zde nacházejí. V další kapitole je charakterizována lokalita Předlice, její historie, současnost, typické znaky vyloučení a služby, které …více
Abstract:
The introduction of the bachelor thesis is devoted to the theoretical anchoring of topics such as social exclusion, dimensions of social exclusion and socially excluded localities. This is followed by a characteristic of the city of Ústí nad Labem, social exclusion in the city and individual excluded localities located here. In the next chapter, the location of Předlice is characterized, its history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍTOVÁ, Lucie. Hodnocení dostupnosti služeb z pohledu obyvatel sociálně vyloučené lokality Předlice. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická