Bc. Monika Hagenhoferová

Bakalářská práce

Zelený marketing ve vybraném podniku

Green marketing - case study
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje otázce možnosti využití strategií zeleného marketingu v konkrétním podniku. Teoretická část popisuje koncept zeleného marketingu a nabízí porovnání s marketingem konvenčním, dále představuje zelený marketingový mix a věnuje se segmentaci trhu a problémům, na které zelený marketing v praxi naráží. Cílem praktické části je zvážit zavedení varianty produktu v biokvalitě …více
Abstract:
This bachelor theses deals with the possibility of implementation of green marketing strategies in chosen company. The theoretical part describes the concept of green marketing and offers a comparison with conventional marketing, introduces the green marketing mix and deals with market segmentation and problems which green marketing encounters. The aim of the practical part is to consider the introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Michal Ďuriník
  • Oponent: Ing. Ondřej Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta