Theses 

Ekologická výchova na 1. stupni ZŠ – Mgr. Ludmila Plačková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Ludmila Plačková

Diplomová práce

Ekologická výchova na 1. stupni ZŠ

Environmental education at primary school

Anotace: Práce se zabývá ekologickou výchovou na 1. stupni základní školy a její realizací ve třetím ročníku základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se problematiky ekologie a ekologické výchovy. Praktická část je zaměřena na využití ekologické výchovy ve výuce všech předmětů ve třetím ročníku základní školy.

Abstract: Diploma work deals with environmental education at primary school and its realization at the third class of primary school. This diploma work is divided into two parts. The first part contains the explanation of basic terms concerning the problems of the ecology and environmental education. The practical part is focused on using the environmental education in teaching at all subject at the third class of primary school.

Klíčová slova: Klíčová slova, ekologie, udržitelný rozvoj, životní prostředí, rámcový vzdělávací program, ekologická výchova. Key words, ecology, sustainable development, environment, educational programme, environmental education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:38, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz