Theses 

Turistická oblast Moravský kras a okolí a zahraniční návštěvníci – Veronika ŽIŽKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Veronika ŽIŽKOVÁ

Bakalářská práce

Turistická oblast Moravský kras a okolí a zahraniční návštěvníci

The availability of foreign language tourist information in the Moravian Karst

Anotace: Cílem této bakalářské práce je popsat příjezdový cestovní ruch v turistické oblasti Moravský kras a okolí (Česká republika). Na první část zabývající se teoriemi cestovního ruchu, destinačního managementu a významu informačních zdrojů v tomto odvětví navazuje kapitola monitorující vztahy zainteresovaných subjektů a zahraničních návštěvníků oblasti. Závěrem je s existující poptávkou srovnána nabídka různorodých cizojazyčných informačních zdrojů.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to describe the inbound tourism in the tourist area of the Moravian Karst and surroundings in the Czech Republic. Based on the theory of tourism, destination management and importance of information resources in this sector of activity in the first part, the further chapter gives an overview of the relations between concerned entities and international visitors. The supply of various foreign language information resources is lastly compared with existing demand.

Klíčová slova: cestovní ruch, příjezdový cestovní ruch, destinační management, turistická oblast, Moravský kras a okolí, zahraniční návštěvníci, informační zdroje

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=211842 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŽIŽKOVÁ, Veronika. Turistická oblast Moravský kras a okolí a zahraniční návštěvníci. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:44, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz