Bc. Arnošt Dubový

Diplomová práce

QR kód - využití mobilních telefonů v edukačním procesu tělesné výchovy

QR Code - using mobile phones to improve physical education
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit výukové materiály využitím QR kódů a aplikovat je při výuce tělesné výchovy a zeměpisu. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmu QR kód, jeho zařazení do tělesné výchovy a rámcově vzdělávacího programu a využití netradičních pomůcek ve výuce. Praktická část se zabývá vytvořením výukových materiálů, jejich aplikací ve výuce a zhodnocením výsledků.
Abstract:
The goal of thesis is to create educational materials using QR codes and apply them to physical education and geography. The theoretical part will focus on explanation of the term QR code, its inclusion in physical education and general educational program and the use of unconventional tools in the classroom. The practical part deals with the creation of educational materials and their application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií