Bc. Stanislav JULÍČEK

Bakalářská práce

Analýza přínosu Content management systému (CMS) pro malé a střední podniky

Benefits analysis of Content Management System (CMS) for small and medium-sized enterprises
Anotace:
V práci byla provedena literární rešerše content management systému (CMS) a byly definovány zásady pro vytvoření uživatelsky příjemného webu (user friendly web), funkce a přednosti CMS, respektive CMS Joomla! vzhledem k možným využitím z pohledu malých a středních podniků. Dále byla provedena analýza přínosů implementace CMS pro malé a střední podniky v oblasti webové prezentace, e-shopu, komunitního …více
Abstract:
The work begins with literature search of content management system (CMS) and then describes principles of making user friendly web, functions and benefits of content management system (CMS), concretely CMS Joomla!, for small and medium-sized enterprises. This work also analyses benefits of CMS for small and medium-sized enterprises in the field of web presentation, e-shop, community web or intranet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010
Identifikátor: 17020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Mikeska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JULÍČEK, Stanislav. Analýza přínosu Content management systému (CMS) pro malé a střední podniky. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe