Bc. Sandra Rosová

Master's thesis

Employees' education and development with emphasis on working with talents

Employees' education and development with emphasis on working with talents
Abstract:
Řízení lidských zdrojů lze prokazatelně označit za hnací sílu společnosti. Manažeři využívají schopností a dovedností všech zaměstnanců společnosti v souladu s realizací konkurenční výhody. Rádi bychom zvolili takovou společnost, na které by bylo možno znázornit postup při vzdělávání a rozvoji zaměstnanců a současně vymezit a zhodnotit jejich silné a slabé stránky. Stejným způsobem bychom rádi poukázali …more
Abstract:
We would like to demonstrate human resource management as driving force of company. Managers are leveraging abilities and skills of employees within organization because of implementation of competitive advantage. We want to choose a company on which we can illustrate employment education and development with defining and evaluating strengths and weaknesses. Similarly we want to show the necessity …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2012
  • Supervisor: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Reader: Mgr. Jiří Hofbauer, Assoc CIPD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní