Theses 

Geografické aspekty sociálně patologických jevů ve městě Děčín – Anna Helvigová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna Helvigová

Bakalářská práce

Geografické aspekty sociálně patologických jevů ve městě Děčín

Geographical aspects of socio-pathological phenomena in city of Decin

Anotace: Cílem bakalářské práce je analyzovat problém kriminality ve městě Děčín na základě poskytnutých dat od Městské policie Děčín a od Policie České republiky. Dílčím cílem je vytvoření mapových výstupů založených jak na poskytnutých datech, tak na datech získaných prostřednictvím internetového dotazníkového šetření od obyvatel Děčína. Tyto mapové výstupy umožní vyhodnotit nejvíce riziková místa ve městě a dále porovnat, zda mají souvislost například s polohou sociálně vyloučených lokalit či dalších aspektů, které ovlivňují negativní jevy vyskytující se ve městě. V prvních kapitolách je přes obecné definice popsána charakteristika sociálně patologických jevů a geografie kriminality. Další kapitoly se zaměřují již na samotné město Děčín a na jednotlivé aspekty, které mohou sociálně patologické jevy ovlivnit a zapříčinit tím zde jejich výskyt.

Abstract: The primary objective of this thesis is to analyze the crime problem in the city of Děčín based on the informations provided by the City Police Department and the Police of Czech Republic. The secondary objective is to create map outputs based on data provided and data obtained through an online questionnaire. These map outputs will serve to evaluate the most dangerous places in the city and to compare their interconnection with the position of socially excluded localities or other aspects that influence the negative phenomena occurring in the city. In the first chapters there are definitions which describe the characteristics of socially pathological phenomena and geography of crime. Other chapters are focusing on the city of Decin itself and on individual aspects that can influence the socio-pathological phenomena in city.

Klíčová slova: Děčín, Kriminalita, Přestupek, Trestný čin, Sociálně patologický jev, Dotazník, Sociálně vyloučená lokalita, Mapa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26821 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Helvigová, Anna. Geografické aspekty sociálně patologických jevů ve městě Děčín. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz