Theses 

Marketingové plánování prodeje ve spol. ATOS, s.r.o. – Bc. Andrea Smejkalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Andrea Smejkalová

Bakalářská práce

Marketingové plánování prodeje ve spol. ATOS, s.r.o.

Marketing plannig of sales in the company ATOS spol. s r.o.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá marketingovým plánováním prodeje ve stavební a obchodní společnosti ATOS spol. s r.o. Práce je rozdělena na 2 části teoretickou a analytickou. Teoretická část práce pojednává o tom, co všechno předchází sestavení marketingového plánu, dále se zabývá zbývajícími aktivitami marketingového řízení, a sice realizací a kontrolou, a nakonec pak i řeší co to je marketingové prostředí. Analytická část práce je věnována situační analýze společnosti ATOS spol. s r.o., analýze marketingového plánu této společnosti a především návrhu na změnu plánování prodeje za účelem zvýšení tržeb a tržního podílu společnosti na relevantním trhu.

Abstract: The bachelor thesis deals with a marketing planning of sales in the construction and trading company ATOS spol. s r.o. The work is divided into 2 parts the theoretical and the analytical. The theoretical section discusses what the establishment of a marketing plan precedes, focuses on the remaining activities of marketing management, namely, implementation and control, and then finally describes the marketing environment. The analytical part deals with the situational analysis of ATOS spol. s r.o., the analysis of the company's marketing plan and mainly with the proposal to the change of marketing planning of sales to increase sales revenues and market share of the relevant market.

Klíčová slova: marketingové řízení, marketingové plánování, marketingová situační analýza, marketingové cíle, marketingové strategie, marketingový plán, marketingové prostředí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11076 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Smejkalová, Andrea. Marketingové plánování prodeje ve spol. ATOS, s.r.o.. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz