Marie SZEKEREŠOVÁ

Bakalářská práce

Vztah ke smrti a pohřbívání ve vnímání studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

Relationship to Death and Burial Perception of the Students of the Faculty of Health and Social Studies
Anotace:
Práce se zabývá problematikou týkající se smrti, pohřbívání a vše s tím spojeným. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak studenti oboru Sociální práce ve veřejné správě vnímají tuto problematiku. Napsat bakalářskou práci na toto téma mě napadlo potom, co jsem se zúčastnila pohřbu mého dědy. Pohřeb se konal v krematoriu v Českých Budějovicích a velice mě udivilo, jak neosobně to na mě zapůsobilo …více
Abstract:
This work deals with issues concerning the death, burial and everything related. The main objective of this work was to determine how students of Social Work in Public Administration perceive this issue. Writing a bachelor thesis on this topic occurred to me after I attended the funeral of my grandfather. The funeral was held at the crematorium in Czech Budejovice and I was very surprised how impersonal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZEKEREŠOVÁ, Marie. Vztah ke smrti a pohřbívání ve vnímání studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wbmyr2 wbmyr2/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.