Liana Sokačová

Bakalářská práce

Influencer marketing v prostředí kosmetického trhu

Influencer marketing environment in the cosmetic market
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o influencer marketingu a možnostech jeho využití jako nástroje marketingu. Klade si za cíl prozkoumat, jak je influencer marketing vnímán spotřebiteli. Předmětem výzkumu je zejména to, zda spotřebitelé influencerům důvěřují, i přesto, že vědí, že influenceři jsou za propagaci produktu nebo služby finančně ohodnoceni, jak spotřebitelé vnímají influencery propagované …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with an influencer marketing and possibilities of its usage as a marketing tool. The objective of my thesis is to explore how the influencer marketing is appreciated by consumers. In particular, the main subject of my research is whether consumers trust influencers even though they know that influencers are financially rewarded for promoting/advertising a product or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Martin Machek
  • Oponent: Václav Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80540

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management