Mgr. Vladislava MARCIÁNOVÁ

Doctoral thesis

Sociální dovednosti dětí předškolního věku umístěných v dětském zařízení v resortu zdravotnictví

Social skills of preschool children placed in children's facilities in the health sector
Anotácia:
Disertační práce s názvem Sociální dovednosti dětí předškolního věku umístěných v dětském zařízení v resortu zdravotnictví se zabývá problematikou sociálně znevýhodněných dětí, které jsou dlouhodobě vychovávány v ústavní péči. Ve výzkumu se zaměřujeme na vývoj těchto dětí v oblasti sociálních dovedností a možnosti jejich rozvoje. Smíšený design výzkumu kombinuje převážně kvalitativní přístup s doplňujícím …viac
Abstract:
Dissertation thesis entitled Social skills of preschool children placed in children's facilities in the health sector deals with socially disadvantaged children who are brought up in an institutional care for a long term. The research is focused on the social skills development of these children and their development potential. Mixed research design combines predominantly qualitative approach with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2016
Zverejniť od: 1. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARCIÁNOVÁ, Vladislava. Sociální dovednosti dětí předškolního věku umístěných v dětském zařízení v resortu zdravotnictví. Olomouc, 2016. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.2.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 2. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta