Bc. Radka Sedláčková

Diplomová práce

Současné a budoucí trendy v turistické poptávce českého obyvatelstva

Present and future trends of tourist demand in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Současné a budoucí trendy v turistické poptávce českého obyvatelstva“ se zabývá analýzou současných a (budoucích) trendů v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na prostorové uspořádání cestování českého obyvatelstva. Cílem práce bylo popsat a analyzovat tyto trendy. První část práce je věnována teoreticko-metodickým východiskům, která měla za úkol uvést čtenáře do zkoumané …více
Abstract:
Diploma thesis “Present and Future Trends of Tourism Demand In the Czech Republic” deals with research of current (and future) trends in tourism focusing on geography of travelling of Czech population. The goal of this thesis was to describe and analyze these trends. The first part of this thesis is devoted to the theoretical and methodological bases, which should provide an introduction to the topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa