Bc. Michala Oravcová

Master's thesis

Postavení sociálního pracovníka na oddělení příspěvku na péči – úředník nebo sociální pracovník?

Social worker's position on care allowance - an official or a social worker?
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na postavení sociálního pracovníka oddělení příspěvku na péči při práci s klienty. Cílem práce je zjistit, co sociální pracovníci prožívají při jejich práci obecně a při práci s klienty. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů celé práce - příspěvek na péči, sociální pracovníci na oddělení příspěvku na péči a prožívání. Metodologická část popisuje použitou …more
Abstract:
The Master ´s thesis is aimed to a social worker's position on Care allowance when they work with clients. The mail goal of thesis is to find out what social workers experience in their work in general and in working with clients. The theoretical part focuses on three basic topics - the Care allowance, social workers in the department of Care allowance and the experience. The methodological part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií