Bc. Michala Oravcová

Master's thesis

Postavení sociálního pracovníka na oddělení příspěvku na péči – úředník nebo sociální pracovník?

Social worker's position on care allowance - an official or a social worker?
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na postavení sociálního pracovníka oddělení příspěvku na péči při práci s klienty. Cílem práce je zjistit, co sociální pracovníci prožívají při jejich práci obecně a při práci s klienty. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů celé práce - příspěvek na péči, sociální pracovníci na oddělení příspěvku na péči a prožívání. Metodologická část popisuje použitou …viac
Abstract:
The Master ´s thesis is aimed to a social worker's position on Care allowance when they work with clients. The mail goal of thesis is to find out what social workers experience in their work in general and in working with clients. The theoretical part focuses on three basic topics - the Care allowance, social workers in the department of Care allowance and the experience. The methodological part describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií