Helena MAŇASOVÁ

Bachelor's thesis

Národohospodářské agregáty a jejich využití

Economical aggregates and their usage
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je komparace metod výpočtů makroekonomických agregátů, především HDP, a doplnění jeho nedostatků alternativními ukazateli. V práci jsou nejprve určeny nedostatky, které obsahuje HDP. Dále je zobrazena historie a rozdělení alternativních ukazatelů a jsou analyzovány tři vybrané alternativní ukazatele. V praktické části jsou následně tyto ukazatele mezi sebou porovnávány s cílem …viac
Abstract:
The aim of this thesis is a comparison of macroeconomics aggregates calculation methods, especially GDP, and completion of its imperfection by alternative indicators. First of all there are specified inadequacies which are contained in GDP. The history and distribution of alternative indicators are shown and three chosen alternative indicators are analysed thereafter. Those indicators are subsequently …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Jiří ALINA, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇASOVÁ, Helena. Národohospodářské agregáty a jejich využití. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses whdq32 whdq32/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2012
Bulanova, L.
3. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.