Mgr. Iveta Matulová

Diplomová práce

Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1.stupni základní školy

History and Present of the Region of Bítov in the Teaching of the Subject of Prvouka in the 1st Degree of the Primary School
Anotace:
HOSOVÁ, IVETA: Historie a současnost regionu Bítov ve výuce Prvouky na 1.stupni základní školy, diplomová práce. Brno MU 2008, s. 77. Tato diplomová práce se v teoretické i praktické části zabývá uplatňováním regionálních prvků ve výuce na 1. stupni základní školy. Je rozdělena do dvou částí. V první jsou vysvětleny regionální pojmy a shrnuty informace o regionu Bítovsko. Druhá část je zaměřena na …více
Abstract:
HOSOVÁ, IVETA: History and Present of the Region of Bítov in the Teaching of the Subject of Prvouka in the 1st Degree of the Primary School, thesis. Brno MU 2008, p.77. This thesis deals with the application of regional elements in the teaching in the 1st degree of the primary school in its theoretical and practical parts. It is divided into two parts. In the first part regional terms are explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta