Michaela Pilstl

Diplomová práce

Lifestyle market segmentation - efficiency and ethical issues

Tržní segmentace podle životního stylu - Efektivnost a etické aspekty
Anotace:
Tržní segmentace podle životního stylu může významně napomáhat úspěchu marketingové strategie společnosti. Otázkou je, zda je tržní segmentace podle životního stylu efektivní a etická. Tato práce analyzuje některé koncepty (metody) tržní segmentace -- kulturní charakteristiky spotřebitele, VALS, PRIZM NE, Mosaic, ConneXions NE a GfK Roper Consumer Styles a poskytuje široký a vyčerpávající přehled těchto …více
Abstract:
Lifestyle market segmentation can be very supportive for a successful marketing strategy of a company. However it is not clear whether lifestyle market segmentation is efficient and ethical or not. Several market segmentation concepts such as Cross-Cultural Consumer Characterization, VALS, PRIZM NE, Mosaic, ConneXions NE and GfK Roper Consumer Styles are analyzed in order to give an extensive overview …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Gina Cook
  • Oponent: Markéta Lhotáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26678