Olga Jasnovidova, M.Sc.

Disertační práce

Structural studies of regulatory protein domains involved in eukaryotic transcription

Structural studies of regulatory protein domains involved in eukaryotic transcription
Anotace:
RNA polymeráza II (RNAPII) je eukaryotický multidoménový enzym zodpovědný za transkripci genů kódujících a nekódujících proteiny. Jednou z domén RNAPII je flexibilní C-terminální doména (CTD), jež slouží k interakci se specifickými proteinovými faktory, které regulují transkripci. CTD se skládá z tandemových opakování konsenzuální sekvence tyrozin1-serine2-prolin3-threonin4-serine5- prolin6-serin7 …více
Abstract:
RNA polymerase II (RNAPII) is a eukaryotic multisubunit enzyme responsible for transcription of protein coding and non-coding genes. RNAPII uses its long and flexible C-terminal domain (CTD) to recruit specific protein/RNA-binding factors for regulation of transcription. The CTD consists of tandem repeats of the heptapeptide consensus tyrosine1-serine2-proline3-threonine4-serine5-proline6- serine7 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 3. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Veverka, Ph.D., Prof. Dr. Matthias Geyer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta