Theses 

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti – Bc. Aidana Liyasheva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aidana Liyasheva

Bakalářská práce

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and managerial ethics as a management system and source of competitiveness

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení etiky v podnikatelské činnosti, a to se zaměřením na tu oblast fungování firem, která se týká řízení a konkurenceschopnosti. Práce je zaměřena na hospodářskou praxi a zkoumá manažerskou etiku z podnikatelského hlediska a výhod, které přináší uplatnění etických standardů v managementu. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě analýzy firemní a manažerské etiky ve zvoleném podniku navrhnout vhodné kroky pro její zlepšení. Ústřední hypotézou je následující domněnka: manažeři ve vybraném podniku mají dostatečný základ ve firemní dokumentaci pro svoje etické řízení. Práce vyšla z odborné literatury, a to jak českých, tak i zahraničních autorů. Praktická část práce je postavena na řízených rozhovorech, analýze dokumentace a celkovému využití etiky v podnikání v Rusku. Z hlediska vědeckých metod je nutné uvést, že bakalářská práce vychází z analýzy, syntézy, literární rešerše a provedení řízeného rozhovoru.

Abstract: Current bachelor thesis is evaluating the issue of ethics in business, with a focus on management and competitiveness. The work is focused on economic management practice and examines the ethics as competitiveness advantage related to the application of ethical standards in management. The main objective of this thesis is based on the analysis of corporate ethics and management in selected company to propose appropriate steps for its improvement. The central hypothesis is the following assumption: the managers in selected company have sufficient basis in the company's documentation for its ethical management. The study is based on literature research, both Czech and foreign authors. The practical part is based on structured interviews, analysis, documentation and overall usage of ethics in business in Russia. In terms of scientific methods, it should be mentioned the thesis is based on analysis, synthesis, literature research and implementation of guided interviews.

Klíčová slova: etika, etické řízení, manažerská etika, konkurenceschopnost, etický kodex, řízení.ethics, ethic’s management, corporate ethics, competitiveness, ethical code, management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Šimon Mastný, MBA
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz